Nasza firma wyspecjalizowała się w audytach energetycznych i od 1996 roku zdobyła wyjątkowo duże doświadczenie - patrz referencje.

Nie jest problemem wykonac audyt, ale sukcesem jest jego pozytywna weryfikacja przez instytutcje dofinansowujące. Z dumą możemy się pochwalić, że wszystkie nasze weryfikowane audyty energetyczne przeszły pozytywnie procedurę sprawdzającą i zostały zaakceptowane.

 

Audyt energetyczny jest niezbędnym opracowaniem do uzyskania dofinansowania inwestycji w dziedzinie oszczędzania energii.

Instytucje przeznaczają środki finansowe na inwestycje mające uzasadnienie ekologiczne, techniczne i ekonomiczne, a celem audytu jest wskazanie takiego zakresu prac, które spełniają założone wymagania. Podstawowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego zmniejszenia zużycia energii narzuconego przez dany Program dofinansowania.

 

Audytem energetycznym nazywamy więc ekspertyzę dotyczącą realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania i c.w.u. Celem audytu jest zalecenie zamkniętego zestawu przedsięwzięć wraz z określeniem ich opłacalności. Wyliczane są oszczędności oraz nakłady inwestycyjne.