Egoterm

Misja firmy - zmniejszanie kosztów energii cieplnej

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dot. termomodernizacji.

Aktywność zawodowa

Dbamy o własny rozwój zawodowy oraz prowadzimy działalnośc edukacyjną.

 

Publikacje naukowe

 1. „Comparison of real and theoretical energy savings for multifamily apartment buildings after term modernization” Stachowicz A., Fedorczak - Cisak M., Franczyk E., Konarski M., VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Building And Energy",   Podbanske Czechy, październik 2005
 2. „Analiza efektów energetycznych termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych” Stachowicz A., Fedorczak - Cisak M., Franczyk E., Konarski M., X Polska Konferencja Naukowo Techniczna  „Fizyka budowli w teori i praktyce”, czerwiec Łódź 2005
   
 3. "Analiza wpływu współczynnika kształtu na grubość termoizolacji" M. Fedorczak-Cisak, M. Konarski II Konferencja Naukowo-Techniczna "Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcjyne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie" Bydgoszcz - Wenecja 17-19 maja 2001 (pobież plik)
   
 4. "Kryteria wyboru optymalnego wariantu termomodernizacji w odniesieniu do wierodzinnych budynków mieszkalnych" M. Fedorczak-Cisak, M. Konarski V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię" ENERGODOM 2000, Kraków - Zakopane 25-27 października 2000 organizowana przez Politechnikę Krakowską (więcej...)
   
 5. "O EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH" Konferencja naukowa "Building And Energy 3"  M. Fedorczak, M. Konarski, Herl'any 08÷09-09-1999 Czechy (pobież plik)

 

Publikacje popularyzujące

 

 1. "Modernizuj z głową" M. Konarski, MURATOR 06/2000 "Pilotażowy program  termomodernizacyjny" - Wspólna akcja miesięcznika "MURATOR" i   firmy "EgoTerm"Linki do archiwum MURATORA 06/2000 oraz dodatku 3i 06/2000
   
 2. Wypowiedź eksperta nt ustawy termomodernizacyjnej M. Konarski, Gazeta Poznańska 18-04-2000
   
 3. Wypowiedź eksperta nt audytu energetycznego M. Konarski, Gazeta Poznańska 04-04-2000
   
 4. "ABC ogrzewania - jak tanio ogrzac swój dom" M. Konarski X-1998 - bezpłatna broszurka rozdawana w ramach programu ekoklogicznego (pobież plik)
   
 5. "Program Ograniczenia Zużycia Energii" - finansowanie inwestycji energooszczędnych przez stronę trzecią (firmę ESCO) M. Konarski, Dziennik Polski
   
 6. "Budynek energooszczędny" M. Konarski, Dziennik Polski 06-09-1995
   
 7. "Audyting energetyczny" M. Konarski, Dziennik Polski 18-10-1995
   
 8. "Niedoceniany wskaźnik (I)" M. Konarski, Dziennik Polski 15-11-1995
   
 9. "Niedoceniany wskaźnik (II)" M. Konarski, Dziennik Polski 22-11-1995
   
 10.  "Niedoceniany wskaźnik (III)" M. Konarski, Dziennik Polski 06-12-1995
   
 11. "Niedoceniany wskaźnik (III)" komentarz, Dziennik Polski 06-12-1995
 

Działalność edukacyjna

 • Warsztaty praktyczne "Metodyka auditingu", Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Studia podyplomowe "Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków", rok akad.2008/09
 • Ćwiczenia "Audyty i Świadectwa Energetyczne", Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie,Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Studia podyplomowe "Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków", rok akad.2008/09

Wygłoszone wykłady

 • "Wstęp do problematyki domów pasywnych" Maciej Konarski, 
  "Spotkanie architektów, zarządców, inwestorów", Kraków, Hotel Novotel, 04 listopada 2008, organizator Virtus, (zaproszenie...)
 • "Zarys metodologii wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej" Maciej Konarski, 
  "Spotkanie architektów, zarządców, inwestorów", Kraków, Hotel Novotel 04 listopada 2008, 
  organizator Virtus, (więcej informacji...,   zaproszenie...)
 • "Świadectwa energetyczne - aktualny stan prawny." Maciej Konarski, 
  "Spotkanie architektów, zarządców, inwestorów", Kraków, 14 lutego 2008, organizator Virtus, 
  (więcej informacji...),  
 • "Doświadczenia w dziedzinie dofinansowania termomodernizacji, audyt energetyczny." M. Konarski, 
  "Spotkanie architektów, zarządców, inwestorów", Kraków, 14 lutego 2008, organizator Virtus,
 • "Doświadczenia z wykonanych audytów energetycznych oraz problematyka wdrożenia termomodernizacji" M. Konarski, 
  Urząd Miasta Krakowa, 13-09-2004, organizator Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii z Łodzi, BGK
 • "Audyt energetyczny czyli biznes plan inwestycji energooszczędnych" Maciej Konarski, 
   program Unii Europejskiej ECOS OUVERTURE "Praca i Środowisko", Sztum 2001 organizator Urząd Miasta i Gminy  Sztum
 • "Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych" Maciej Konarski, 
   program Unii Europejskiej ECOS OUVERTURE "Praca i Środowisko", Sztum 2001 organizator Urząd Miasta i Gminy  Sztum
 • "Finansowanie przez stronę trzecią (TPF)." Maciej Konarski, 
   program Unii Europejskiej ECOS OUVERTURE "Praca i Środowisko", Sztum 2001 organizator: Urząd Miasta i Gminy  Sztum
 • "Audyt energetyczny w procesie termomodernizacji. Możliwości zewnętrznego finansowania inwestycji energooszczędnych" Maciej Konarski, 
   promocja termomodernizacji, Polska południowa, wykłady cykliczne od 1995, organizator: władze gminne, powiatowe oraz Spółdzielni Mieszkaniowych
 • "Możliwości wykorzystania badań  termowizyjnych w diagnostyce cieplnej budynków", Maciej Konarski,
  Kraków, 1997, organizator ATLAS, PSBD
 • "Rola audytu energetycznego w termorenowacji budynków", Maciej Konarski,
  Kraków, 1997, organizator ATLAS, PSBD
 • "Audyt energetyczny jako podstawa decyzji o zakresie termorenowacji. Optymalizacja grubości docieplenia", Maciej Konarski,
  Kraków, 1996, organizator ATLAS

 

Co inni piszą o naszej firmie:

 • "Mniej strat - Międzynarodowe seminarium o ocieplaniu budynków" Dziennik Bałtycki, 02-07-2001
 • "Premia za oszczędność"M. Kaczyńska, Gazeta Poznańska 18-04-2000
 • "Koszty i zyski z inwestycji termomodernizacyjnych" M. Kaczyńska, Gazeta Poznańska 04-04-2000
 • "Tanie ciepło dla majętnych?" A. Nowak,  Dziennik Polski 06-10-1999
 • "Ciepła pożyczka"I. Hemerling-Kamińska,  Gazeta Wyborcza 15-09-1999
 • "MURATOREM", "3i" i firmą "EgoTerm", "3i" 06/2000

 

Uczestnictwo w szkoleniach

Temat szkolenia Organizator Miejsce Termin
Szkolenie dot. sporządzania Świadectw Energetycznych Budynków FPE i NAPE SA Kraków 17.10.2008-    08.11.2008
„Wykorzystanie najnowszej wersji programu komputerowego Purmo OZC 4.0 do obliczania obciążenia cieplnego budynków zgodnie z normą PN-EN 12831” Rettig Heating Sp. z o.o. Modlniczka 30-10-2008
Forum Termomodernizacja 2008 „Nareszcie Dyrektywa” Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Patronat Ministerstwo Infrastruktury   17-06-2008
Forum Termomodernizacja 2007 Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Warszawa 10.05.2007
Forum Termomodernizacja 2006 Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Patronat Ministerstwo Transportu i Budownictwa Warszawa 27 lutego 2006
Forum Termomodernizacja 2005 Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Warszawa 22 lutego 2005
Forum Termomodernizacja 2004 Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Warszawa 11 marca 2004
Warsztaty wspomagania komputerowego projektowania instalacji c.o. Comap
certyfikat nr 2002/4S/081
Wieliczka 19 kwietnia 2002
Doświadczenia niemieckie w dziedzinie termomodernizacji i audytu energetycznego (prow. Thomas Dittert) UMiG Sztum w ramach programu Unii Europejskiej ECOS OUVERTURE "Praca i Środowisko" Sztum 30 czerwca 2001
Seminarium szkoleniowe i warsztaty projektowe „Ciepły dom’2000” V ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Energodom’2000 Zakopane 26-27 paźdz. 2000
Seminarium wspierające działanie ustawy termomodernizacyjnej Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii w Łodzi Kraków 06 paźdz. 2000
Seminarium nt. użytkowania energii cieplnej i finansowania inwestycji energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland Warszawa 22-23 lutego 2000
Seminarium polsko-duńskie nt. Energooszczędności European Institute of Environmental Energy Poland Warszawa 12 czerwca 1996
Seminarium „Aspekty finansowe i ekologiczne kompleksowej Termorenowacji” European Institute of Environmental Energy Poland Gliwice 16-17 maja 1996
Seminarium „Minimalizacja Zużycia Energii Cieplnej” Stow. Gmin Polska Sieć „Energie Cites” ,Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, UM w Lubinie Lubin 13-15 maja 1996
Seminarium „Realizacja programów ESCO w Polsce” KAPE, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Tarnów- Czchów 1996
Seminarium „Third Party Financing for Energy Efficiency Investments” ETSU, Krajowa Agencja Poszanowania Energii Warszawa 20 kwietnia 1996
„Konferencja nt. Ograniczenia niskiej emisji” UM Krakowa, Wydz. Ochr. Środ. Urzędu Wojewódz. w Krakowie, Min. Ochr. Środ., Amerykańska Agencja d/s Rozwoju Międzynarod., Amerykański Dep. D/s Energii Kraków 10-12 paździ.1995
Kurs dla kandydatów na audytorów energetycznych Fundacja Poszanowania Energii Warszawa 29 V - 2 VI 1995