Egoterm

Misja firmy - zmniejszanie kosztów energii cieplnej

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dot. termomodernizacji.

Audyt jako biznesplan

Świadome podjęcie każdej decyzji powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkie za i przeciw. Wydając pieniądze oczekujemy określonych efektów. Kupując nowy samochód wymagamy większej wygody, a wpłacając oszczędności do banku liczymy na konkretny zysk. Wybierając dany produkt porównujemy cenę jaką musimy zapłacić z możliwościami jakie on oferuje. Wybierając bank badamy jego wiarygodność, porównujemy warunki prowadzenia rachunku i zapewnione oprocentowanie. Podobnie powinniśmy postępować rozważając możliwości zmniejszenia naszych rachunków za ogrzewanie.

 

Po pierwsze należy zastanowić się jakie są wszystkie możliwe przedsięwzięcia (np. docieplenie ścian, stropodachu, wymiana okien, modernizacja instalacji c.o. itd.). Po drugie należy zebrać ofertę rynkową, aby zorientować się w cenach. Te działania jest w stanie wykonać każdy we własnym zakresie. Po trzecie należy zadać jeszcze jedno ważne pytanie: jakie będą zyski z każdej inwestycji czyli o ile mniej (w złotówkach!) będziemy płacić za ogrzewanie. Odpowiedź można uzyskać tylko na podstawie szczegółowych obliczeń w oparciu o bilans cieplny budynku i dane o sposobie pozyskiwania ciepła.

 

Odpowiedź na wszystkie trzy pytania można uzyskać dzięki ekspertyzie zwanej Audytem energetycznym. Audyt energetyczny jest to doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. Daje to dobre podstawy do podjęcia świadomej decyzji.

 

Niestety większość inwestycji energooszczędnych podejmowana jest przy znajomości kosztów, a zyski są tylko domniemane. Można by to porównać do sytuacji w której wpłacamy pieniądze na konto w banku nie znając jego oprocentowania. W krajach rozwiniętych nikt nie pozwala sobie na takie ryzyko. Na szczęście także u nas zmierza się w kierunku normalności.

 

Audyt jest bowiem swoistym business planem przedsięwzięć energooszczędnych. Nie trzeba do tego rodzaju doradztwa przekonywać bankierów i ekonomistów. Również każdy rozsądnie myślący (i liczący) inwestor dostrzega niezbędność audytu przy podejmowaniu decyzji o realizacji lub rezygnacji z inwestycji energooszczędnej.