Egoterm

Misja firmy - zmniejszanie kosztów energii cieplnej

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dot. termomodernizacji.

Projektowanie

Projekty w branży architektonicznej

 • termomodernizacji - docieplenia  ścian i stropów, wymiana okien i drzwi
 • inwentaryzacje architektoniczne (w przypadku braku dokumentacji)
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary prac
 • ekspertyza ornitologiczna

Projekty w branży sanitarnej 

 • budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej c.w.u.
 • modernizacja i budowa węzła cieplnego c.o., c.w.u.
 • modernizacja i budowa przyłącza MPEC
 • modernizacja i budowa instalacji centralnego ogrzewania c.o.
 • inwentaryzacje c.o. (w przypadku braku dokumentacji)
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary prac

Wymagane uzgodnienia

 • decyzja Konserwatora Zabytków
 • decyzja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
 • umowa na zajęcie terenu z Wydziału Skarbu
 • uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych
 • Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej