Egoterm

Misja firmy - zmniejszanie kosztów energii cieplnej

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dot. termomodernizacji.

Świadectwa energetyczne

Świadectwa i charakterystyki energetyczne wykonujemy głównie dla większych i bardziej skomplikowanych obiektów (klimatyzacja, pompy ciepła, kogeneracja, trigeneracja, wentylacja mechaniczna)

  • Centrum Handlowo Usługowe np. Gemini Jasna Park w Tarnowie 51 000m2 oraz Biedronka, w Sanoku przy ul. Lipińskiego 836m2
  • budynki laboratoryjne np. Centrum Techniczne Delphi w Podgórkach Tynieckich 9820m2 oraz Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, 7593 m2
  • budynek biurowy klasy A  np. CBL II bw Krakowie przy ul. Lubicz 6050m2 oraz Avia Software Parkb w Krakowie przy al. Parku Technologicznego 11113m2
  • budynki dydaktyczne np. Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 11603m2
  • budynki kultu religinego np. Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Krakowie – 35 786m2