Egoterm

Misja firmy - zmniejszanie kosztów energii cieplnej

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dot. termomodernizacji.

Termowizja

Pierwsze badania termowizyjne wykonywaliśmy w 1996 roku w ramach pracy magisterskiej. W klejnych latach dział ten systematycznie się rozwijał, zdecywaliśmy się na zakup własnej kamery termowizyjnej a badania obejmowały różnorodne dziedziny Więcej...

 

Wykorzystanie zdjęć termowizyjnych staje się coraz bardziej popularne i stale zyskuje nowe pola zastosowań. W niektórych dziedzinach wykonywanie badań termowizyjnych jest już powszechne, a nawet uznawane za niezbędne.

Zasada działania

Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania w paśmie podczerwieni, a jego intensywność zależy od temperatury i cech powierzchni ciała. Aparatura termowizyjna jest odmianą telewizji wrażliwej na fragment zakresu promieniowania podczerwonego. Tworzenie obrazu polega na rejestracji przez kamerę promieniowania emitowanego przez obserwowany obiekt, a następnie przetworzeniu na kolorową mapę temperatur. System termowizyjny jest więc rodzajem niezwykłego termometru, który pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie.

 

Zastosowania - nieinwazyjne wykrywanie:

 • wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń, filtracji powietrza
 • lokalizacji rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i nieszczelności
 • zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, lini WN i wszelkich złączy elektrycznych
 • złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi ( diagnostyka przedremontowa i powykonawcza ),
 • lokalizacji przebiegu sieci ciepłowniczej ( inwentaryzacja ),
 • złego stanu przewodów doprowadzających gazy
 • złego stanu wanien szklarskich i elektrolitycznych
 • wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych (nadmierne przegrzanie)
 • wewnętrznych samozapłonów hałd węglowych,
 • uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych
 • ognisk pożarów leśnych
 • chorób (zastosowania medyczne)
 • niezastąpione w każdej sytuacji, w której ważny jest rozkład temperatur

 

Termoizolacje

Szczególnym zastosowaniem badań termowizyjnych jest diagnostyka izolacyjności cieplnej budynków zarówno przed, jak i po termorenowacji. Można zatem mówić o wprowadzeniu do procesu budowlanego całkiem nowego etapu: powykonawczej diagnostyki cieplnej obiektu. Na podstawie zdjęć termowizyjnych bezinwazyjnie dokonuje się jakościowej oceny izolacji, w tym występowania mostków cieplnych, czyli miejsc, których właściwości termoizolacyjne są gorsze niż pozostałej części przegrody i gdzie ma miejsce wzmożona ucieczka ciepła z wnętrza budynku.

 

Instalacje rurowe

Prawdziwym polem do popisu dla kamery termowizyjnej jest wykrywanie wilgoci w budynkach. Obecność wody w porach materiału budowlanego powoduje pogorszenie jego właściwości izolacyjnych, zdolności do wypromieniowania ciepła, a więc i temperatury na powierzchni. Dzięki temu na obrazie termowizyjnym można łatwo rozróżnić obszary zawilgoceń, określać ich zasięg a nawet wskazywać źródła wilgoci. Takie badanie jest szczególnie przydatne przy diagnostyce zawilgoceń w płaskich stropodachach i lokalizacji miejsc przecieków. Niezastąpioną rolę pełnią kamery termowizyjne w lokalizacji przebiegu ukrytej w ścianie instalacji wodnej czy grzewczej, planowaniu otworów w istniejącej instalacji ogrzewania podłogowego, sprawdzaniu drożności oraz poszukiwaniu ukrytych elementów konstrukcji takich jak zamurowane przejścia, otwory itp.

 

Obszar zastosowań kamer termowizyjnych nieustannie się rozszerza i dawno już wykroczył poza zakres związany bezpośrednio z problemami termoizolacji, zyskując uznanie również w diagnostyce medycznej, badaniach ekologicznych, elektronice, kontroli jakości, czy wreszcie w ratownictwie górskim