Menu Zamknij

Dofinansowanie

Organizacja dofinansowania

Organizacja dofinansowania

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku nasza rola nie ogranicza się do wykonania audytu, ale może obejmować także organizację dofinansowania, napisania wniosków, studium wykonalności itd.

Gwarantujemy spełnienienie wymagań instytucji zarówno ogólnokrajowych jak i lokalnych. W związku z tym audyty wykonywane przez naszą firmę są honorowane jako podstawa do udziału w większości systemów wspierania finansowego tego typu inwestycji.

Zapewniamy wykonywanie audytów zgodnie z “Rozp. Min. S.W.iA. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego”

planowanie analiza energooszczędności 19
audyty i świadectwa energetyczne kraków 5

KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ORGANIZACJI DOFINANSOWANIA

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ

ZMNIEJSZANIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ

Organizacja DOFINANSOWANIA

kliknij i zobacz gdzie składaliśmy wnioski

Dnia 30 listopada 2022 roku opublikowano nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Główną zmianą jest podwyższenie premii:

  • Premia termomodernizacyjna wzrosła z 16% do 26% kosztów inwestycji.
  • Premia remontowa zwiększyła się z 15% do 25% kosztów inwestycji.

Jeśli zastosowane zostaną odnawialne źródła energii, wysokość premii termomodernizacyjnej może sięgnąć 31% łącznych kosztów.

Dodatkowo, premia remontowa przysługuje budynkom oddanym do użytku co najmniej 40 lat temu od daty złożenia wniosku, czyli obecnie wybudowanym przed 1982 rokiem.

Warto również zauważyć, że Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza zmiany w zakresie audytu energetycznego oraz oceny opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zachęcamy do zamawiania audytów i korzystania z powiększonej premii! 🌿🏠💡

Projekty w ramach RPO województwa małopolskiego i innych. Organizacja dofinansowania, pisanie wniosków.

Niezmiennie przyjmowane są wnioski o dofinansowanie termomodernizacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Oprócz standardowego audytu energetycznego opracowujemy Kartę Informacyjną Zadania i Wniosek. Dofinasowanie może obejmować docieplenie ścian i stropów o powierzchni powyżej 600m2. W przypadku kompleksowego działania możliwe jest również ujęcie wymiany okien i drzwi.

Fundusz zajmuje sie większymi projektami, a także finansowaniem jednostek budżetowych i innych celowych Inwestorów.

Program “Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Dofinansowanie może być przeznaczone na zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych.

Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie). Zgodnie z systemem wdrażania, ustalonym przez państwa-darczyńców, dla każdego obszaru tematycznego zostanie przygotowany program operacyjny. Programy operacyjne będą precyzować, m.in.: szczegółowy opis obszarów priorytetowych, katalog beneficjentów, zasady naboru i oceny wniosków, koszty kwalifikowane itd.

Kredyty na wybrane przedsięwzięcia energooszczędne z preferencyjnym oprocentowaniem.

Finansowanie inwestycji z środków własnych firmy w zamian za korzyści z uzyskanych oszczędności. Poniesione nakłady są odzyskane z oszczędności. Szczególnym przypadkiem jest budowa źródła ciepła w zamian z gwarancję wieloletniego sprzedaży ciepła.

egoterm kraków 9

Zobacz całą naszą ofertę