Menu Zamknij

Podzielniki kosztów ogrzewania

PODZIELNIKI KOSZTÓW OGRZEWANIA - ANALIZA OPŁACALNOŚCI MONTAŻU

PODZIELNIKI KOSZTÓW OGRZEWANIA - ANALIZA OPŁACALNOŚCI MONTAŻU

Wykonujemy analizy techniczno ekonomiczne opłacalności montażu podzielników kosztów ogrzewania oraz współczynników LAF.

Są to obowiązkowe opracowania w przypadku braku podzielników kosztów w budynkach wielorodzinnych.

Zakres opracowania
Ocena techniczna wykonalności i opłacalności wyposażenia lokali w podzielniki kosztów ogrzewania zawierająca:
a) analiza techniczna sprawdzająca techniczną możliwość zastosowania podzielników kosztów ogrzewania, 
b) analiza ekonomiczna przeprowadzona dla okresu pięcioletniego sprawdzająca czy projektowana oszczędność energii w wyniku zastosowania podzielników kosztów ogrzewania jest wyższa niż koszt zakupu, montażu i eksploatacji tych urządzeń, 
c) sprawdzenie granicznej  ilość ciepła dostarczonego do budynku, 
d) sprawdzenie  zaworów posiadających głowice termostatyczne na grzejnikach 
e) sprawdzenie węzłów cieplnych pod kątem zminimalizowanie strat ciepła wynikających z transportu nośnika zewnętrzną instalacją odbiorczą. 

Podstawa prawna
1. Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru  metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach

Nasze referencje obejmują już kilkadziesiąt budynków

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ

ZALETY PRZEPROWADZENIA ANALIZY OPŁACALNOŚCI MONTAŻU PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Analiza opłacalności montażu podzielników kosztów ogrzewania może być pomocna w ocenie, czy inwestycja w takie urządzenia jest opłacalna dla danego budynku lub mieszkania. Przyjrzyjmy się kilku czynnikom, które warto uwzględnić w tej analizie.

KOSZT MONTAŻU

Pierwszym czynnikiem do uwzględnienia jest koszt montażu podzielników kosztów ogrzewania. Zazwyczaj obejmuje to zakup i instalację podzielników oraz dostosowanie istniejącego systemu ogrzewania do pracy z tymi urządzeniami. Koszt ten może być różny w zależności od lokalizacji, rodzaju budynku i liczby instalowanych podzielników.

OSZCZĘDNOŚCI W KOSZTACH OGRZEWANIA

Głównym celem montażu podzielników kosztów ogrzewania jest uczciwe rozliczanie kosztów pomiędzy mieszkańcami budynku na podstawie faktycznego zużycia ciepła. W rezultacie osoby, które zużywają mniej energii, płacą niższe rachunki za ogrzewanie, podczas gdy osoby o większym zużyciu płacą więcej. Jeśli istnieją znaczne różnice w zużyciu ciepła pomiędzy mieszkańcami, podzielniki kosztów mogą prowadzić do znaczących oszczędności.

ZWROT Z INWESTYCJI

Aby ocenić opłacalność montażu podzielników kosztów ogrzewania, warto obliczyć oczekiwany czas zwrotu z inwestycji. Jest to czas, w którym oszczędności w kosztach ogrzewania pokryją koszt montażu. Czas zwrotu może być różny w zależności od różnych czynników, takich jak koszty montażu, różnice w zużyciu ciepła między mieszkańcami oraz koszt energii.

DŁUGOTERMINOWE KORZYŚCI

Po okresie zwrotu z inwestycji, podzielniki kosztów ogrzewania mogą nadal generować długoterminowe korzyści finansowe. Oszczędności w kosztach ogrzewania mogą się sumować przez wiele lat, przyczyniając się do obniżenia miesięcznych rachunków za ogrzewanie.

UDOGODNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Montaż podzielników kosztów ogrzewania może również wprowadzić pewne udogodnienia dla mieszkańców. Umożliwia im śledzenie swojego indywidualnego zużycia ciepła i kontrolowanie kosztów. Ponadto, uczciwe rozliczanie kosztów może pomóc w promowaniu efektywnego użytkowania energii i zwiększeniu świadomości dotyczącej oszczędzania.

Zobacz całą naszą ofertę