Menu Zamknij

O nas

EgoTerm Kraków
specjalizujemy się w termomodernizacji od 27 lat

Już w 1995 nasi inżynierowie uczestniczyli w jednych z pierwszych specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Fundację Poszanowania Energii w Warszawie. W tym samym roku dzięki wnikliwości i rzetelności naszych opracowań zdobyliśmy zaufanie wyjątkowo wymagającego klienta jakim jest Urząd Miasta Krakowa. Nasze pierwsze opracowania dla UMK zostały weryfikowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii – instytucję, która cieszy się w kraju niewątpliwie największym autorytetem w dziedzinie energooszczędności. Po pozytywnej opinii naszych audytów przez KAPE, pomimo silnej konkurencji, zlecono właśnie nam prestiżowe zadanie współtworzenia kompleksowego planu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Krakowie. W ramach dwuletniej współpracy wykonaliśmy kilkadziesiąt indywidualnych audytów dla szkół, przedszkoli, przychodni lekarskich, urzędów oraz wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych. Równocześnie rozpoczęliśmy prowadzenie akcji informacyjno-szkoleniowej wśród małopolskich spółdzielni mieszkaniowych, co zaowocowało wykonaniem audytów dla ponad 100 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

audyty energetyczne budynków w krakowie
0
lat doświadczenia
0
wykonanych audytów
0
projektów termomodernizacji

MISJA FIRMY - zmniejszanie kosztów energii cieplnej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, na podstawie indywidualnych audytów dla każdego budynku, powstały kilkuletnie plany termomodernizacji całości zasobów mieszkaniowych uwzględniający możliwości finansowe spółdzielni. Od tego czasu nasza pozycja na rynku krakowskim została utrwalona, a dobra opinia o naszej firmie rozprzestrzeniła się poza granice naszego województwa, co widać na naszej liście referencyjnej. Za duże osiągnięcie można także uznać wykonanie audytów dla jednej z większych spółdzielni w Polsce – Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Oskard” (213 budynków) oraz uczestnictwo w programie zmniejszenia niskiej emisji w Bieruniu – jednym z miast borykającym się z problemami zanieczyszczenia środowiska (60 audytów). Innym odpowiedzialnym, powierzonym nam zadaniem był wskazanie optymalnego nośnika energii (np. gaz, olej, PEC, energia elektryczna, energia odnawialna) z uwzględnieniem zarówno kosztów inwestycji, jak i przyszłych kosztów eksploatacji. Takie koncepcje uciepłownienia wykonywaliśmy dla modernizowanych osiedli (Lędziny, Chańcza), oraz zespołu basenów i obiektów sportowych (Mielec).

Rozszerzyliśmy także zakres naszych usług i obecnie poza audytami energetycznymi, wykonujemy także badania termowizyjne, obliczenia zapotrzebowania na moc grzewczą, ekspertyzy izolacyjności ścian, symulacje zużycia energii w budynkach projektowanych, plany uciepłownienia, założenia i projekty planu zaopatrzenia gminy w ciepło oraz audyty w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe.

Na podstawie kilkuletnich doświadczeń opracowaliśmy własny standard obsługi procesu termomodernizacyjnego obejmujący: niezbędne inwentaryzacje, odkrywki, ekspertyzy, audyt energetyczny, pomoc w uzyskaniu zewnętrznego finansowania, wieloletni plan remontów, przeprowadzenie zmniejszenia mocy zamówionej, projekty techniczne, organizację przetargów, nadzór inwestorski, monitoring uzyskanych oszczędności. Inwestor w zależności od swoich preferencji może przenieść na nas, w całości lub w części, ciężar przeprowadzenia termomodernizacji.

Dzięki wysokiemu poziomowi naszych usług, możliwe było pomyślne przejście procedury weryfikującej umiejętności naszych specjalistów, dopuszczenie do egzaminu oraz uzyskanie oficjalnych uprawnień.

Pomagamy na każdym etapie modernizacji energetycznej budynku

Dbamy o własny rozwój zawodowy oraz prowadzimy działalność edukacyjną

Publikacje naukowe

 1. „Comparison of real and theoretical energy savings for multifamily apartment buildings after term modernization” Stachowicz A., Fedorczak – Cisak M., Franczyk E., Konarski M., VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Building And Energy”, Podbanske Czechy, październik 2005
 2. „Analiza efektów energetycznych termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych” Stachowicz A., Fedorczak – Cisak M., Franczyk E., Konarski M., X Polska Konferencja Naukowo Techniczna  „Fizyka budowli w teorii i praktyce”, czerwiec Łódź 2005 
 3. “Analiza wpływu współczynnika kształtu na grubość termoizolacji” M. Fedorczak-Cisak, M. Konarski II Konferencja Naukowo-Techniczna “Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcjyne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie” Bydgoszcz – Wenecja 17-19 maja 2001 
 4. “Kryteria wyboru optymalnego wariantu termomodernizacji w odniesieniu do wierodzinnych budynków mieszkalnych” M. Fedorczak-Cisak, M. Konarski V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna “Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” ENERGODOM 2000, Kraków – Zakopane 25-27 października 2000 organizowana przez Politechnikę Krakowską
 5. “O EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH” Konferencja naukowa “Building And Energy 3”  M. Fedorczak, M. Konarski, Herl’any 08-09-09-1999 Czechy

Publikacje popularyzujące

 1. “Modernizuj z głową” M. Konarski, MURATOR 06/2000 “Pilotażowy program  termomodernizacyjny” – Wspólna akcja miesięcznika “MURATOR” i   firmy “EgoTerm” archiwum MURATORA 06/2000 oraz dodatku 3i 06/2000 
 2. Wypowiedź eksperta nt ustawy termomodernizacyjnej M. Konarski, Gazeta Poznańska 18-04-2000 
 3. Wypowiedź eksperta nt audytu energetycznego M. Konarski, Gazeta Poznańska 04-04-2000 
 4. “ABC ogrzewania – jak tanio ogrzac swój dom” M. Konarski X-1998 – bezpłatna broszurka rozdawana w ramach programu ekologicznego 
 5. “Program Ograniczenia Zużycia Energii” – finansowanie inwestycji energooszczędnych przez stronę trzecią (firmę ESCO) M. Konarski, Dziennik Polski 
 6. “Budynek energooszczędny” M. Konarski, Dziennik Polski 06-09-1995 
 7. “Audyting energetyczny” M. Konarski, Dziennik Polski 18-10-1995 
 8. “Niedoceniany wskaźnik (I)” M. Konarski, Dziennik Polski 15-11-1995 
 9. “Niedoceniany wskaźnik (II)” M. Konarski, Dziennik Polski 22-11-1995 
 10.  “Niedoceniany wskaźnik (III)” M. Konarski, Dziennik Polski 06-12-1995 
 11. “Niedoceniany wskaźnik (III)” komentarz, Dziennik Polski 06-12-1995

Działalność edukacyjna

 1. Warsztaty praktyczne “Metodyka auditingu”, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Studia podyplomowe “Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków”, rok akad.2008/09
 2. Ćwiczenia “Audyty i Świadectwa Energetyczne”, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie,Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Studia podyplomowe “Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków”, rok akad.2008/09

Wygłoszone wykłady

 1. “Wstęp do problematyki domów pasywnych” Maciej Konarski, 
  “Spotkanie architektów, zarządców, inwestorów”, Kraków, Hotel Novotel, 04 listopada 2008, organizator Virtus,
 2. “Zarys metodologii wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej” Maciej Konarski, 
  “Spotkanie architektów, zarządców, inwestorów”, Kraków, Hotel Novotel 04 listopada 2008, 
  organizator Virtus,
 3. “Świadectwa energetyczne – aktualny stan prawny.” Maciej Konarski, 
  “Spotkanie architektów, zarządców, inwestorów”, Kraków, 14 lutego 2008, organizator Virtus,  
 4. “Doświadczenia w dziedzinie dofinansowania termomodernizacji, audyt energetyczny.” M. Konarski, 
  “Spotkanie architektów, zarządców, inwestorów”, Kraków, 14 lutego 2008, organizator Virtus,
 5. “Doświadczenia z wykonanych audytów energetycznych oraz problematyka wdrożenia termomodernizacji” M. Konarski, 
  Urząd Miasta Krakowa, 13-09-2004, organizator Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii z Łodzi, BGK
 6. “Audyt energetyczny czyli biznes plan inwestycji energooszczędnych” Maciej Konarski, 
   program Unii Europejskiej ECOS OUVERTURE “Praca i Środowisko”, Sztum 2001 organizator Urząd Miasta i Gminy  Sztum
 7. “Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” Maciej Konarski, 
   program Unii Europejskiej ECOS OUVERTURE “Praca i Środowisko”, Sztum 2001 organizator Urząd Miasta i Gminy  Sztum
 8. “Finansowanie przez stronę trzecią (TPF).” Maciej Konarski, 
   program Unii Europejskiej ECOS OUVERTURE “Praca i Środowisko”, Sztum 2001 organizator: Urząd Miasta i Gminy  Sztum
 9. “Audyt energetyczny w procesie termomodernizacji. Możliwości zewnętrznego finansowania inwestycji energooszczędnych” Maciej Konarski, 
   promocja termomodernizacji, Polska południowa, wykłady cykliczne od 1995, organizator: władze gminne, powiatowe oraz Spółdzielni Mieszkaniowych
 10. “Możliwości wykorzystania badań  termowizyjnych w diagnostyce cieplnej budynków”, Maciej Konarski,
  Kraków, 1997, organizator ATLAS, PSBD
 11. “Rola audytu energetycznego w termorenowacji budynków”, Maciej Konarski,
  Kraków, 1997, organizator ATLAS, PSBD
 12. “Audyt energetyczny jako podstawa decyzji o zakresie termorenowacji. Optymalizacja grubości docieplenia”, Maciej Konarski,
  Kraków, 1996, organizator ATLAS

Co inni piszą o naszej firmie

 1. “Mniej strat – Międzynarodowe seminarium o ocieplaniu budynków” Dziennik Bałtycki, 02-07-2001
 2. “Premia za oszczędność” M. Kaczyńska, Gazeta Poznańska 18-04-2000
 3. “Koszty i zyski z inwestycji termomodernizacyjnych” M. Kaczyńska, Gazeta Poznańska 04-04-2000
 4. “Tanie ciepło dla majętnych?” A. Nowak,  Dziennik Polski 06-10-1999
 5. “Ciepła pożyczka” I. Hemerling-Kamińska,  Gazeta Wyborcza 15-09-1999
 6. “MURATOR”, “3i” i firmą “EgoTerm”, “3i” 06/2000

Uczestnictwo w szkoleniach

 1. Temat szkoleniaOrganizatorMiejsceTermin
  Szkolenie dot. sporządzania Świadectw Energetycznych BudynkówFPE i NAPE SAKraków17.10.2008-    08.11.2008
  „Wykorzystanie najnowszej wersji programu komputerowego Purmo OZC 4.0 do obliczania obciążenia cieplnego budynków zgodnie z normą PN-EN 12831”Rettig Heating Sp. z o.o.Modlniczka30-10-2008
  Forum Termomodernizacja 2008 „Nareszcie Dyrektywa”Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Patronat Ministerstwo Infrastruktury 17-06-2008
  Forum Termomodernizacja 2007Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,Warszawa10.05.2007
  Forum Termomodernizacja 2006Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Patronat Ministerstwo Transportu i BudownictwaWarszawa27 lutego 2006
  Forum Termomodernizacja 2005Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,Warszawa22 lutego 2005
  Forum Termomodernizacja 2004Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,Warszawa11 marca 2004
  Warsztaty wspomagania komputerowego projektowania instalacji c.o.Comap
  certyfikat nr 2002/4S/081
  Wieliczka19 kwietnia 2002
  Doświadczenia niemieckie w dziedzinie termomodernizacji i audytu energetycznego (prow. Thomas Dittert)UMiG Sztum w ramach programu Unii Europejskiej ECOS OUVERTURE “Praca i Środowisko”Sztum30 czerwca 2001
  Seminarium szkoleniowe i warsztaty projektowe „Ciepły dom’2000”V ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Energodom’2000Zakopane26-27 paźdz. 2000
  Seminarium wspierające działanie ustawy termomodernizacyjnejAgencja Użytkowania i Poszanowania Energii w ŁodziKraków06 paźdz. 2000
  Seminarium nt. użytkowania energii cieplnej i finansowania inwestycji energooszczędnychEuropean Institute of Environmental Energy PolandWarszawa22-23 lutego 2000
  Seminarium polsko-duńskie nt. EnergooszczędnościEuropean Institute of Environmental Energy PolandWarszawa12 czerwca 1996
  Seminarium „Aspekty finansowe i ekologiczne kompleksowej Termorenowacji”European Institute of Environmental Energy PolandGliwice16-17 maja 1996
  Seminarium „Minimalizacja Zużycia Energii Cieplnej”Stow. Gmin Polska Sieć „Energie Cites” ,Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, UM w LubinieLubin13-15 maja 1996
  Seminarium „Realizacja programów ESCO w Polsce”KAPE, Tarnowska Agencja Rozwoju RegionalnegoTarnów- Czchów1996
  Seminarium „Third Party Financing for Energy Efficiency Investments”ETSU, Krajowa Agencja Poszanowania EnergiiWarszawa20 kwietnia 1996
  „Konferencja nt. Ograniczenia niskiej emisji”UM Krakowa, Wydz. Ochr. Środ. Urzędu Wojewódz. w Krakowie, Min. Ochr. Środ., Amerykańska Agencja d/s Rozwoju Międzynarod., Amerykański Dep. D/s EnergiiKraków10-12 paździ.1995
  Kurs dla kandydatów na audytorów energetycznychFundacja Poszanowania EnergiiWarszawa29 V – 2 VI 1995
Temat szkoleniaOrganizatorMiejsce
Szkolenie dot. sporządzania Świadectw Energetycznych BudynkówFPE i NAPE SAKraków
„Wykorzystanie najnowszej wersji programu komputerowego Purmo OZC 4.0 do obliczania obciążenia cieplnego budynków zgodnie z normą PN-EN 12831”Rettig Heating Sp. z o.o.Modlniczka
Forum Termomodernizacja 2008 „Nareszcie Dyrektywa”Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Patronat Ministerstwo Infrastruktury 
Forum Termomodernizacja 2007Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,Warszawa
Forum Termomodernizacja 2006Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Patronat Ministerstwo Transportu i BudownictwaWarszawa
Forum Termomodernizacja 2005Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,Warszawa
Forum Termomodernizacja 2004Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,Warszawa
Warsztaty wspomagania komputerowego projektowania instalacji c.o.Comap certyfikat nr 2002/4S/081Wieliczka
Doświadczenia niemieckie w dziedzinie termomodernizacji i audytu energetycznego (prow. Thomas Dittert)UMiG Sztum w ramach programu Unii Europejskiej ECOS OUVERTURE “Praca i Środowisko”Sztum
Seminarium szkoleniowe i warsztaty projektowe „Ciepły dom’2000”V ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Energodom’2000Zakopane
Seminarium wspierające działanie ustawy termomodernizacyjnejAgencja Użytkowania i Poszanowania Energii w ŁodziKraków
Seminarium nt. użytkowania energii cieplnej i finansowania inwestycji energooszczędnychEuropean Institute of Environmental Energy PolandWarszawa
Seminarium polsko-duńskie nt. EnergooszczędnościEuropean Institute of Environmental Energy PolandWarszawa
Seminarium „Aspekty finansowe i ekologiczne kompleksowej Termorenowacji”European Institute of Environmental Energy PolandGliwice
Seminarium „Minimalizacja Zużycia Energii Cieplnej”Stow. Gmin Polska Sieć „Energie Cites” ,Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, UM w LubinieLubin
Seminarium „Realizacja programów ESCO w Polsce”KAPE, Tarnowska Agencja Rozwoju RegionalnegoTarnów- Czchów
Seminarium „Third Party Financing for Energy Efficiency Investments”ETSU, Krajowa Agencja Poszanowania EnergiiWarszawa
„Konferencja nt. Ograniczenia niskiej emisji”UM Krakowa, Wydz. Ochr. Środ. Urzędu Wojewódz. w Krakowie, Min. Ochr. Środ., Amerykańska Agencja d/s Rozwoju Międzynarod., Amerykański Dep. D/s EnergiiKraków
Kurs dla kandydatów na audytorów energetycznychFundacja Poszanowania EnergiiWarszawa