Egoterm

Misja firmy - zmniejszanie kosztów energii cieplnej

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dot. termomodernizacji.

Audyt

Nasza firma wyspecjalizowała się w audytach energetycznych i od 1996 roku zdobyła wyjątkowo duże doświadczenie. Więcej...

 

Audyt energetyczny

Nie jest problemem wykonac audyt, ale sukcesem jest jego pozytywna weryfikacja przez instytutcje dofinansowujące. Z dumą możemy się pochwalić, że wszystkie nasze weryfikowane audyty energetyczne przeszły pozytywnie procedurę sprawdzającą i zostały zaakceptowane.

 

Audyt energetyczny jest niezbędnym opracowaniem do uzyskania dofinansowania inwestycji w dziedzinie oszczędzania energii.

Instytucje przeznaczają środki finansowe na inwestycje mające uzasadnienie ekologiczne, techniczne i ekonomiczne, a celem audytu jest wskazanie takiego zakresu prac, które spełniają założone wymagania. Podstawowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego zmniejszenia zużycia energii narzuconego przez dany Program dofinansowania.

 

Audytem energetycznym nazywamy więc ekspertyzę dotyczącą realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania i c.w.u. Celem audytu jest zalecenie zamkniętego zestawu przedsięwzięć wraz z określeniem ich opłacalności. Wyliczane są oszczędności oraz nakłady inwestycyjne.

 

 

Świadectwa energetyczne

Firma EgoTerm wykonywała świadectwa energetyczne dla wielu prestiżowych Inwestycji: galerii handlowych, hoteli, budynków biurowych. Często nasza rola zaczynała się od współpracy z biurem architektonicznym na etapie charakterystyki energetycznej. Więcej...

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa ilość energii (kWh/m2/rok) niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. 

 

Jest ono wymagane dla każdego nowego budynku oraz budynków istniejących w przypadku sprzedaży, wynajęcia. Świadectwa wymagane będą też dla samodzielnych lokali mieszkalnych, które posiadają indywidualną (etażową) instalację grzewczą.

 

Okres ważności świadectwa wynosi 10 lat, chyba że w wyniku remontu uległa zmiana jego charakterystyka energetyczna.

 

W ważniejszych i większych budynkach organizacji publicznych tabliczka z charakterystyką energetyczną będzie umieszczona w widocznym miejscu.

 

Świadectwa nie muszą mieć budynki:

  • zabytkowe
  • kościoły,
  • czasowe (do 2 lat)
  • niemieszkalne rolnicze
  • przemysłowe o niskim zużyciu energii (< 50 kWh/m2/rok)
  • letniskowe
  • małe (do 50 m2 powierzchni użytkowej)

Metodologia świadectw

 

Rozporządzenie dot. metodologii

Audyt jako biznesplan

Świadome podjęcie każdej decyzji powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkie za i przeciw. Wydając pieniądze oczekujemy określonych...

Metodologia audytu

Audyt obiektów budowlanych można podzielić na siedem etapów: analiza aktualnego stanu budynku, weryfikacja przyjętych...