Egoterm

Misja firmy - zmniejszanie kosztów energii cieplnej

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dot. termomodernizacji.

Badania termowizyjne

Wyspecjalizowaliśmy się w termowizji w dziedzinie budownictwa, ale wykonywaliśmy oracowania także z innych dziedzin

nieinwazyjne wykrywanie:

 • wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń, filtracji powietrza
 • lokalizacji rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i nieszczelności
 • zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć, transormatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, lini WN i wszelkich złączy elektrycznych
 • złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi ( diagnostyka przedremontowa i powykonawcza ),
 • lokalizacji przebiegu sieci ciepłowniczej ( inwentaryzacja ),
 • złego stanu przewodów doprowadzających gazy
 • wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych (nadmierne przegrzanie)

Możliwe jest też wykorzystanie badań w celu wykrycia:

 • złego stanu wanien szklarskich i elektrolitycznych
 • wewnętrznych samozapłonów hałd węglowych,
 • uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych
 • ognisk pożarów leśnych
 • chorób (zastosowania medyczne)
 • niezastapione w każedej sytuacji w której ważny jest rozkład temperatur