Egoterm

Misja firmy - zmniejszanie kosztów energii cieplnej

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dot. termomodernizacji.

Projekty

Projekty budowlane i wykonawcze w branży architektonicznej sanitarnej 

 • termomodernizacji - docieplenia  ścian i stropów, wymiana okien i drzwi
 • modernizacja i budowa instalacji centralnego ogrzewania c.o.
 • budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej c.w.u.
 • modernizacja i budowa węzła cieplnego, kotłowni
 • inwentaryzacje c.o. oraz architektoniczne (w przypadku braku dokumentacji)
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary prac
 • ekspertyza ornitologiczna

Wymagane uzgodnienia

 • decyzja Konserwatora Zabytków
 • decyzja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
 • umowa na zajęcie terenu z Wydziału Skarbu
 • uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych